Predstavitev podjetja

Sem Janez Mlakar, diplomirani inženir geodezije. Po uspešno zaključenem študiju je bila moja prva zaposlitev leta 2007. V 12 letih sem pridobil veliko izkušenj iz različnih področij geodetske dejavnosti. Pooblaščeni inženir s področja geodezije (po prejšnji zakonodaji odgovorni geodet) sem od maja 2013. V maju 2018 sem ustanovil geodetsko podjetje Geolinija. Naše prednosti so strokovnost, zanesljivost in hitra odzivnost.

Naše geodetske storitve

 • Ureditev meje: ko ne poznamo poteka parcelne meje v naravi – če uredimo celotno mejo parcele,  imamo tudi pravo površino parcele
 • Parcelacija: delitev parcele ali združitev manjših parcel v večjo parcelo
 • Izravnava meje: zaradi boljše uporabnosti parcele; posebna pogoja – meja mora biti urejena in površina manjše parcele, ki je v postopku izravnave, se ne sme spremeniti za več kot 5% oziroma 500m²
 • Označitev meje: parcelno mejo, ki je že urejena, se označi z mejnimi znamenji
 • Določitev zemljišča pod stavbo: skupaj z vpisom stavbe v kataster stavb
 • Vpis stavbe v kataster stavb: je potreben za vpis lastništva v zemljiško knjigo (oziroma za prodajo stavbe) ter za pridobitev hišne številke
 • Sprememba podatkov katastra stavb: stavba je že vpisana v kataster stavb – spremeni se število etaž, oblika ali višina stavbe; tudi pri združevanju delov stavb
 • Zakoličba objekta: pred pričetkom gradnje – prenos objekta na osnovi zakoličbene situacije iz načrta na teren (v skladu z gradbenim dovoljenjem)
 • Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije: pred pričetkom projektiranja novega objekta – služi projektantu za postavitev objekta v prostor ter je obvezna priloga v projektni dokumentaciji
 • Geodetski načrt novega stanja zemljišča: po končani gradnji objekta – potreben je za pridobitev uporabnega dovoljenja

Podatki o geodetskih storitvah so informativne narave.

Galerija

Izjave strank

Kontaktni obrazec

  Geodezija

  geodetske storitve

  geodetske meritve

  parcelacija

  ureditev meje

  vpis stavbe

  hišna številka

  geodetski načrt

  zakoličba

  etažna lastnina

  Zemljevid