Vpis v kataster stavb

Pred prodajo hiše ali pred najemom stanovanjskega posojila je potrebno izvesti vpis stavbe v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo. Prav tako je vpis stavbe v kataster stavb pogoj za določitev hišne številke. Ob tem je potrebno po novi gradbeni zakonodaji (Gradbeni zakon) priložiti tudi uporabno dovoljenje (za novogradnje). Zakaj potrebujemo vpis stavbe v…